INFORMASI

INFORMASI

LAPORAN REHAB RUANG KELAS THN 2012

Penting dan Segera LPJ Rehabilitasi Madrasah 2012

Permintaan Photo Proses Pelaksanaan
Rehab Ruang Kelas Madrasah Tahun 2012

Kepada Yth.
Kepala Madrasah MI/MTs/MA
se- Kab. Bogor

Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat Kanwil Kemenag Prov.Jabar No.Kw.10.2/3/PP.01.1/1871/2013 tgl 20 Maret 2013 perihal permintaan Photo proses pelaksanaan Rehab Ruang Kelas Madrasah Tahun 2012, dengan ini kami minta kepada semua Madrasah penerima bantuan rehabilitasi untuk  menghimpun photo proses pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas belajar madrasah tahun 2012 dengan ketentuan sbb:

1. Setiap  madrasah penerima dana rehab wajib memberikan photo pelaksanaan rehab..
2. Photo proses pelaksanaan rehab 0%, 25%, 50%, 75%, 90% s/d 100%.
3. Setiap photo madrasah disimpan dalam satu folder
4. Setiap folder diberi NSM nama  dan alamat Madrasah
5. Disampaikan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah Up.Subdit Sarana dan Prasarana selambat-lambatnya
    tanggal 04 April 2013 dalam bentuk CD, USB atau External Hardisk ke  Alamat Jl.Lapangan banteng Barat 3-4  
    Jakarta Pusat melalui  Email Madrasah  (rehabberat@yahoo.com) 
6. Batas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) paling lambat tanggal  04 April 2013 sudah diterima di Seksi
    Pendidikan Madrasah Kemenag Kab.Bogor. 

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
An. Kepala
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah.

H Zaenudin, M.Pd. Powered by Blogger.